0903.135315 Ms Thảo stvnmedia@gmail.com
Chụp hình, quay phim