0903.135315 Ms Thảo stvnmedia@gmail.com
Khai trương, khởi công