0903.135315 Ms Thảo stvnmedia@gmail.com
Dàn dựng chương trình: Sự kiện, ca nhạc, lễ hội...