0903.135315 Ms Thảo stvnmedia@gmail.com
Cung cấp nhân sự

                                        CA SỸ, BAN NHẠC, NHÓM MÚA, NHÓM NHẢY, MC, LỄ TÂN...