0903.135315 Ms Thảo stvnmedia@gmail.com

 

Bên cạnh mảng về tổ chức sự kiện và truyền thông. STVN Media xin được giới thiệu đến doanh nghiệp, cá nhân và đoàn thể và các cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ cho thuê của công ty STVN Media chúng tôi.


Xem thêm
Trang phục biểu diễn
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ST cung cấp dịch vụ hỗ trợ thuê sân khấu.
Xem thêm